pl gb

Zakres tematyczny

Nauki Informatyczne i Media

Programowanie

Grafika komputerowa

Symulacja

Software, programy

Projektowanie

Hardware

Metody numeryczne

Media, multimedia

Obliczenia numeryczne

Komputer i nauczanie

 

 

Nauki Podstawowe i Techniczne

Astronomia, astronautyka

Mechanika ogólna / techniczna

Matematyka teoretyczna / stosowna

Wytrzymałość materiałów

Fizyka ogólna / doświadczalna

Elektrotechnika, elektronika

Chemia, elektrochemia

Budownictwo, architektura

Biologia, genetyka

Budowa i eksploatacja maszyn

 

 

Nauki Medyczne i Biotechniczne

Medycyna ogólna

Biomechanika (biostatyka, biokinematyka, biodynamika)

Biotribologia i wytrzymałość biomateriałów

Dentystyka, protetyka

Biomateriały

Diagnostyka medyczna

Bioinżynieria, biomateriały

Ratownictwo medyczne

Biomatematyka

Specjalności medyczne

 

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Językoznawstwo

Transport, logistyka

Literaturoznawstwo

Dydaktyka, metodyka, nauczanie

Kulturoznawstwo

Historia i nauki pomocnicze

Socjologia, psychologia

Historia nauki i techniki

Ekonomia, ekonometria

Biografie, bibliografie

 

 


STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl