pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu piątego zawiera cztery rozdziały. W tomie piątym zawarte są artykuły z różnych zakresów nauk informatycznych, ścisłych i technicznych, medycznych i biotechnicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu obliczenia symulacyjne parametrów dla obwodów elektrycznych jako układów automatyki z użyciem programów MathCAD i Pspice, modelowanie parametrów pracy belki wspornikowej obciążonej siłą ciągłą i siłą skupioną z zastosowaniem programu Mathematica, film cyfrowy w dydaktyce, prezentację algorytmu Rungego-Kutty w języku C++ oraz wizualizację trójwymiarową w archeologii z użyciem programu Blender na przykładzie stanowiska Komarowa oraz Lubin.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziale nauk podstawowych opisano ortogonalność układu wielomianów Hermite’a, zastosowanie wielomianów Legendre’a do rozwijania funkcji w szeregi według tych wielomianów. W dziale nauk technicznych przedstawiono model potęgowy kulkowania strumieniowego stopu AZ91, stan równowagi stałej układu termodynamicznego (entropię), analizę możliwości poprawy struktury stereometrycznej powierzchni elementów wykonanych w technologii DMLS, badanie defektów magnetycznych związków Nb2VSbO10 i Nb6VSb3O25, oczyszczanie spalin samochodowych za pomocą pola elektrycznego, model liniowy kulkowania strumieniowego stopu AZ91, oraz obróbkę przetłoczno-ścierną stopu aluminium 2017A.

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. W zakresie nauk medycznych opisano kształt kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w IV okresie zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa w zależności od stosowanego leczenia, analizę parametrów fali tętna dla noworodka podczas tachykardii (przypadek kazuistyczny),zaburzenia anatomiczne układu moczopłciowego u dzieci z syrenomelią w diagnostyce obrazowej,oporność na leki przeciwpłytkowe – przyczyny i możliwości diagnostyki, oraz ropnie umiejscowione w wątrobie i śledzionie i ich prawdopodobny związek z cyklem rocznym. W zakresie nauk biotechnicznych przedstawiono główne właściwości spiralnej tomografii komputerowej, apteczkę pierwszej pomocy w zakładach pracy, oraz adaptacyjną metodę poprawy kontrastu dla cyfrowych obrazów rozmazów cytologicznych. 

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie nauk humanistycznych pokazano logistykę jako instrument kształtowania współczesnej gospodarki światowej   w warunkach globalizacji, interakcje społeczne w środowisku pracy a motywacje do pracy     w świetle badań, oraz problematykę wyboru systemowego zarządzania organizacją.  W dziedzinie nauk społecznych przedstawiono bezpieczeństwo i higienę pracy w wirtualnym świecie, oraz kształtowanie się kultury bezpieczeństwa pracy poprzez szkolenia narzędziem bezpiecznych postaw pracowników.

dr n. tech. A.A. CzajkowskiSTUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl