pl gb

Wstęp

Bieżąca edycja tomu trzeciego zawiera cztery rozdziały. W tomie trzecim zawarte są artykuły z różnych zakresów nauk jak informatycznych, ścisłych i technicznych, medycznych i biotechnicznych oraz humanistycznych i społecznych.

Rozdział 1 dotyczy nauk informatycznych i mediów. Przedstawiono tu tematykę budowy tomograficznych systemów komputerowych, analityczno-numerycznego rozwiązywania trójkątów dowolnych z zastosowaniem programów MS-Excel, MathCAD i Mathematica, projektowania sieci teleinformatycznych, analityczno-numerycznego modelowania parametrów pracy belki wspornikowej jednostronnie utwierdzonej z zastosowaniem programu Mathematica, projektowania interaktywnego interfejsu graficznego strony internetowej z wykorzystaniem biblioteki jQuery, oraz fotografii cyfrowej w komunikacji medialnej i spostrzeganiu rzeczywistości.

Rozdział 2 dotyczy nauk podstawowych i technicznych. W dziale nauk podstawowych opisano: ortogonalność wielomianów Legendre’a, wybrane geometryczne i fizyczne aspekty transformacji konforemnych, oraz wybrane zagadnienia z teorii przestrzeni Saksa. W dziale nauk technicznych przedstawiono: podstawowe czynniki wpływające na jakość obrazów tomograficznych, zastosowanie teorii perkolacji do wyznaczania mocy wydzielanej na próbkach kompozytowych, magazynowanie energii w pojazdach proekologicznych, oraz interpretację pierwszej zasady termodynamiki dla układów zamkniętych i otwartych.

Rozdział 3 dotyczy nauk medycznych i biotechnicznych. W zakresie nauk medycznych opisano analizę parametrów fali tętna dla noworodka podczas „kangurowania (przypadek kazuistyczny). W zakresie nauk biotechnicznych pokazano wykorzystanie grafenu w medycynie, oraz wyznaczanie sił równoważących obciążenie stawu kolanowego.

Rozdział 4 dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. W zakresie nauk humanistycznych pokazano następujące tematy: sposoby i reguły zapisu liczb w rzymskim systemie numeracji, interpretację liczb Fibonacciego w botanice na przykładzie wybranych owoców, oraz dla prawdziwych Dam, czyli słów kilka o tendencjach w nazewnictwie wódek dla kobiet. W dziedzinie nauk społecznych przedstawiono zagadnienia: organizację bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych, kulturę pracy jako metodę kształtowania kształtowania bezpieczeństwa, przygotowanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy, oraz kulturę bezpieczeństwa pracy w procesie kształcenia nieformalnego (incydentalnego).

dr n. tech. A.A. CzajkowskiSTUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl