pl gb

Data wydania: grudzień 2013

Data wydania: czerwiec 2016

Data wydania: grudzień 2017

Data wydania: grudzień 2014

Data wydania: grudzień 2016

Data wydania: czerwiec 2015

Data wydania: czerwiec 2017STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl