pl gb

MIĘDZYNARODOWA RADA RECENZENTÓW

PRZEWODNICZĄCA
Prof. zw. dr hab. Ewa Barbara KOMOROWSKA
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, Polska

CZŁONKOWIE

Prof. WSTE dr hab. inż. Karol Franciszek ABRAMEK
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Szczecin, Polska

Prof. dr hab. inż. Alexander I. BALITSKI
Państwowa Akademia Nauk Ukrainy, Instytut Fizyczno-Mechaniczny im. G. Karpienki, Pracownia Oporności Wodorowej Stopów Strukturalnych, Lwów, Ukraina

Prof. nadzw. PUM dr hab. n. med. Monika BIAŁECKA
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra Farmakologii, Szczecin, Polska

Prof. em. dr hab. inż. Jan BURCAN
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Maszyn Precyzyjnych, Polska

Prof. URz dr hab. n. tech., dr n. med. Janusz CWANEK
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Zakład Traumatologii i Zaopatrzenia Medycznego, Rzeszów, Polska

dr hab. n. med. Halina Jadwiga EY-CHMIELEWSKA
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład Protetyki Stomatologicznej, Szczecin, Polska

Prof. dr hab. inż Józef FRĄŚ
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska

dr hab. Barbara KOMENDA-EARLE
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Polska

Prof. dr hab. inż. Mieczysław KORZYŃSKI
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn, Rzeszów, Polska

Prof. WSTE dr hab. inż. Benedykt LITKE
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Wydział Transportu Samochodowego, Szczecin, Polska

Prof. WSTE dr hab. inż. Maciej LISOWSKI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych, Szczecin, Polska

Prof. nadzw. PUM dr hab. n. med. Anna MACHOY-MOKRZYŃSKA
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra Farmakologii, Regionalny Ośrodek Monitorujący Działania Niepożądane Leków, Szczecin, Polska

Prof. dr hab. Mečislovas MARIŪNAS
Politechnika Wileńska im. Gedymina, Wydział Mechaniczny, Katedra Biomechaniki, Wilno, Litwa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Andrzej RUDNICKI
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie, Szczecin, Polska

Prof. AGH dr hab. inż. Anna RYNIEWICZ
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Kraków, Polska

doc. ing. Petr Šařec, Ph.D.
Czeski Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Wydział Inżynierii, Wydział Utylizacji Maszyn, Czechy

Prof. dr eng. János SZÁVA
Uniwersytet Transilvania w Braşov, Wydział Mechaniczny, Braşov, Rumunia

Prof. dr Rymantas Tadas TOLOČKA
Politechnika w Kaunas, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Mechaniki, Kaunas, Litwa  

Prof. dr hab. Dorota TUBIELEWICZ - MATTSSON 
Uniwersytet w Sztokholmie, Instytut Slawistyki, Sztokholm, Szwecja

Prof. Tatyana  VLAYKOVA, Ph.D.
Uniwersytet w Trakii, Wydział Medyczny, Katedra Chemii Medycznej i Biochemii, Stara Zagora, Bułgaria 

Udział członków zagranicznych wynosi 33,3%STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl