pl gb

Międzynarodowa Rada Naukowa

PRZEWODNICZĄCY
dr n. tech. Grzegorz Paweł SKORNY
J.M. Rektor Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Szczecinie, Polska

CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. Simón Suárez CUADROS
Uniwersytet w Granadzie, Filologia Grecka i Filologia Słowiańska, Katedra Filologii Słowiańskiej, Hiszpania

Prof. dr inż. Jan CZERWIŃSKI
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Biel-Bienne, Laboratorium Silników Spalinowych i Emisji Paliw, Szwajcaria

Prof. dr Zhidas DASKALOVSKI
Kliment Ohridski Uniwersytet w Bitola, Wydział Nauk Politycznych, Republika Macedonii

Prof. dr. ing. hab. Youri Borisowicz GALERKIN
Państwowy Uniwersytet Techniczny w St. Petersburgu, Instytut Energetyki i Systemów Transportowych, Katedra Inżynierii Kompresji, Próżni i Chłodnictwa, St. Petersburg, Rosja

Prof. US dr hab. Janusz GARECKI
Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Fizyki, Polska

Prof. em. dr. dr. h.c. Wolfgang GLADROW
Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie, Wydział Filozofii II, Instytut Slawistyki, Niemcy

Prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Antoni JOHN
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Instytut Mechaniki i Techniki Obliczeniowej, Polska

Prof. URz dr hab. n. med. Bożena KARCZMAREK-BOROWSKA
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F.Chopina w Rzeszowie, Klinika Onkologii Klinicznej, Rzeszów, Polska
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Zakład Onkologii, Rzeszów, Polska 

Prof. dr hab. inż. Natalya N. KIZILOVA
Uniwersytet Narodowy im. V.N. Karazina, Wydział Mechaniki i Matematyki, Inst. Mechaniki Teoretycznej, Charków, Ukraina

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara KRÓLAK-OLEJNIK
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Neonatologii, Polska

Prof. dr hab. Bogusław LIBERADZKI
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Transportu, Polska Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prof. nadzw. dr hab. Alla MATUSZAK
Czelabiński Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Języków Obcych, Czelabińsk, Rosja

Prof. zw. dr hab. dr h.c. inż. Jerzy MERKISZ
Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Polska

Prof. dr Kaan ORHAN 
Uniwersytet w Ankarze, Wydział Stomatologii, Katedra Radiologii Zębowo-Szczękowo-Twarzowej, Ankara, Turkey

Prof. Ph.D. ing. Ján PAVLOVKIN
 Uniwersytet im. Mateja Bela, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Techniki i Technologii, Bańska Bystrzyca, Słowacja

Prof. Ming-Shaung Ju Ph.D. 朱祥教授
Uniwersytet Państwowy Cheng Kung, Wydział Mechaniczny, Tainan

Prof. zw. dr hab. inż. Jan Michał PURCZYŃSKI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej, Polska

Проф. д.т.н. Александр Геннадиевич Шайко-Шайковский
Uniwersytet Narodowy w Czerniowcach im.Yuria Fedkovycza, Katedra Kształcenia Zawodowego i Technicznego oraz Fizyki Ogólnej, Czerniowce, Ukraina 

Prof. ZUT dr hab. Janusz TYPEK
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Polska

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof WIERZCHOLSKI
Politechnika Koszalińska, Instytut Technologii i Edukacji, Koszalin, Polska

Prof. dr inż. Mirosław Lech WYSZYŃSKI
Uniwersytet w Birmingham, Wydział Mechaniczny, Birmingham, Wielka Brytania

Prof. Ph.D. ing. Eva ZDRAVECKÁ
Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Wydział Mechaniczny, Koszyce, Słowacja  

Prof. dr. Burkhard ZIEGLER
Wyższa Szkoła Techniczna Centralej Hesji, Wydział Mechaniczny i Inżynierii Energetyki, Giessen, Niemcy 

PaedDr. Ph.D. Ľubomír ŽÁČOK
Uniwersytet im. Mateja Bela, Wydział Nauk Przyrodniczych, Katedra Technologii, Bańska Bystrzyca, Słowacja  

Udział członków zagranicznych wynosi 60%STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl