pl gb

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny
dr n. tech. Andrzej Antoni CZAJKOWSKI1
tel. kom. 693-415-630, tel./fax: (91) 433-58-14

Zastępca Redaktora Naczelnego
dr n. tech. Grzegorz Paweł Skorny1

Redaktorzy Tematyczni

dr n. hum. Małgorzata Abelite6

dr n. med. Małgorzata Anna Czajkowska5a,b

dr n. mat. Paweł Ignaczak2

dr inż. Barbara Mazur-Chrzanowska1

dr n. hum. Ewa Panter4a

dr n. hum. Andrzej Serdyński1

Redaktorzy  Językowi

mgr Irena Ligmanowska3a(j. niemiecki)

mgr Jolanta Słoboda3a(j. polski, łacina)

mgr Ewa Stefanowska3a(j. angielski)

mgr Halina Stelmach3a(j. rosyjski)

mgr Yves Decourchelle8 (j. francuski)

mgr Helena Pukianiec10 (j. rosyjski)

mgr Katarzyna Frénée-Szczurek9(j. francuski)

mgr Danuta Jarczak11 (j. rosyjski, j. ukraiński)

Redaktorzy  Statystyczni

dr hab. n. med. Jeremy Simon Clark4b

dr n. med. Zbigniew Szych4c

dr n. ekon. Anna Bielawa3b

 

Redaktorzy Techniczni

mgr inż. Łucja Kuriata-Lewicka1

mgr inż. Sławomir Wawrzyniec Snastin1

mgr Jakub Śledziowski1, 3c
(Cover project, webmaster)

Mrs. Kamila Warakomska1

mgr Anna Zamiela1

mgr Krystyna Żywuszko1

1 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
2 Zachodniopomoski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
3 Uniwersytet Szczeciński:
a) Akademickie Centrum Szkolenia Językowego
b) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
c) Wydział Nauk o Ziemi

4 Pomorski Uniwersytet Medyczny:
a) Biblioteka i Czytelnia
b) Zakład Biochemii Klinicznej i Molekularnej
c) Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia
5a) Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Medicus” w Sczecinie
5b) Przychodnia Medyczna „Pramed” w Szczecinie
6 Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie
8Native speaker j. francuskiego,
9Regionalna Rada Auvergne-Rodan-Alpy,
10Tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
11Tłumacz przysięgły j. rosyjskiego i j. ukraińskiego

 

Artykuły należy wysyłać na adres:
czajko2@o2.pl  lub  andrzej.czajkowski@wste.szczecin.pl

Skład, łamanie i korekta
Zespół redakcyjny pod przewodnictwem Redaktora Naczelnego 

Wydawca
© Copyright by 
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie, Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone

Za treść merytoryczną lub ewentualne naruszenie praw autorskich odpowiedzialność ponoszą wyłącznie autorzy artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty językowej i technicznej prac.

 STUDIA INŻYNIERSKIE
Kierunki: Transport i Edukacja Techniczno-Informatyczna

SPECJALNOŚCI
Technika samochodowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego i kolejowego, Logistyka
Wytwarzanie oprogramowania, Multimedia 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
ul. Klonowica 14 
71-244 Szczecin 
tel. 91 42 40 875 
pns@wste.szczecin.pl